ΠαράμετροςΥποχρεωτικήΠεριγραφή
queryArgumentTrueΟ κωδικός MIS του έργου
outputFormatFalseΤο αν η εντολή θα επιστρέψει json, html. Αν επιλεγεί html, επιστρέφεται η καρτέλα του έργου, όπως εμφανίζεται στο anaptyxi.gov.gr
projectDetailsFalseΤο αν θα επιστραφούν όλες(all) οι πληροφορίες του έργου, μόνο οι βασικές(basic), μόνο τα υποέργα (subprojects), μόνο οι φορείς (bodies) ή μόνο τα αρχεία (files)
pageTitleFalseΑν χρησιμοποιηθεί μαζί με outputFormat=html, βάζει τίτλο στα αποτελέσματα. Πχ. pageTitle=Έργα Υπηρεσίας ΟΠΣ