ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 - Άλλες ενέργειες5000253ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ5.412.0005.412.0004.132.901Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ5000255ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ248.000247.979101.176Πολλαπλές
Μετακινήσεις, εκδηλώσεις και εκπαίδευση στελεχών Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ5000234ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ200.000200.00059.003Πολλαπλές
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΟΠΣ5003555ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ148.800148.80077.402Πολλαπλές