Τρέχουσα_ΚατάστασηΤίτλοςΦορέαςΠροϋπολογισμόςΠοσό_ΣυμβάσεωνΠοσό_ΠληρωμώνΠεριφέρειαΚωδικός_MIS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑΜΟΔ Α.Ε.146.175.463146.175.463146.175.465Πολλαπλές270963
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας των ΕΔΑ των περιφερειών του αμιγούς στόχου "Σύγκλιση"ΜΟΔ Α.Ε.51.422.05651.422.05651.422.057Πολλαπλές296522
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και των Ε.Υ. του Τομέα ΥγείαςΜΟΔ Α.Ε.31.897.06331.897.06331.897.063Πολλαπλές398950
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Eνίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΜεταφορώνΜΟΔ Α.Ε.15.901.97415.901.97415.901.974Πολλαπλές399649
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΜΟΔ Α.Ε.12.244.93312.244.93312.244.933Κεντρικής Μακεδονίας368586
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", της ΕΥ Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων και της ΕΥ Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του ΥΠΕΚΑ στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής ΑλλαγήςΜΟΔ Α.Ε.12.187.84312.187.84312.187.843Πολλαπλές415863
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση "ΜΟΔ Α.Ε.8.697.1998.697.1998.697.199Πολλαπλές423521
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΜΟΔ Α.Ε.8.632.7418.632.7418.632.741Πολλαπλές398682
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας ΑττικήςΜΟΔ Α.Ε.7.523.0807.523.0807.523.080Αττικής366292
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΜΟΔ Α.Ε.6.151.3166.151.3166.151.316Δυτικής Μακεδονίας367578
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»ΜΟΔ Α.Ε.3.325.2293.325.2293.325.229Πολλαπλές400357
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕνέργειες υποστήριξης της εφαρμογής του ΕΣΠΑΜΟΔ Α.Ε.2.178.1322.178.1322.178.132Πολλαπλές300402
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑνάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τiς Προγραμματικές Περιόδους (ενοποιημένο σύστημα διαδικτυακής υποστήριξης προγραμματικών περιόδων-ΕΣΔΥ) ως ένα ηλεκτρονικό κέντρο μιας στάσης, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες του ιστοχώρου www.hellaskps.gr, υποστηρίζοντας το μηχανισμό παροχής και διαχείρισης του περιεχόμενου του www.espa.gr.ΜΟΔ Α.Ε.1.635.8321.635.8321.635.832Πολλαπλές296747
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστηρίξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΜΟΔ Α.Ε.1.433.9661.433.9661.433.966Στερεάς Ελλάδας365842
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΜΟΔ Α.Ε.1.185.7721.185.7721.185.772Νοτίου Αιγαίου366254
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.ΜΟΔ Α.Ε.366.540366.540366.540Πολλαπλές296711
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότηταςΜΟΔ Α.Ε.236.283236.283236.282Πολλαπλές365367
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕνέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής με πρωτοβουλία της Ευρωπαικής ΕπιτροπήςΜΟΔ Α.Ε.80.09080.09080.090Πολλαπλές302434