Δες τα έργα, αναζήτησε τους δικαιούχους.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 με χάρτες και αριθμούς.

Ενημέρωση με νέα δεδομένα σε
0
0
0
0
ώρες
0
0
0
0
'
0
0
0
0
''
Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων στην αναζήτηση επιλέξτε Γεωγραφική Ζώνη και Θεματικό Στόχο.
 
Κατηγορία
 
 

 
     
 
Γεωγραφική ζώνη
 
   
     
 
Θεματικοί στόχοι
 
 
 • 01. Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία
 • 02. Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • 03. Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
 • 04. Οικονομία Χαμηλών Ρύπων
 • 05. Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη
 • 06. Προστασία Περιβάλλοντος
 • 07. Βιώσιμες Μεταφορές
 • 08. Απασχόληση
 • 09. Κοινωνική Ένταξη
 • 10. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • 11. Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης
 • - Άλλοι Θεματικοί Στόχοι
select all select none
 
     
   
 
 
     
 
Βοήθεια
 
 
Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Περιγραφή λειτουργίας:

O χρήστης απομονώνει πληροφορίες για την συνολική δημόσια δαπάνη των έργων του ΕΣΠΑ σε 4 βήματα.
Βήμα 1: Επιλέγω είδος πράξης (έργα ή ενισχύσεις ή και τα δύο είδη πράξεων)
Βήμα 2: Επιλέγω την γεωγραφική ζώνη του ενδιαφέροντός μου σε επίπεδο περιφέρειας ή νομού. Μπορώ να επιλέξω όλες τις γεωγραφικές ζώνες ή να τις αποεπιλέξω κάνοντας κλικ στο γκρι button με το κάτω και πάνω βέλος.
Βήμα 3: Επιλέγω τον θεματικό στόχο τομέα του ενδιαφέροντός μου ή περισσότερους θεματικούς στόχους. Μπορώ να επιλέξω όλους τους θεματικούς στόχους ή να τους αποεπιλέξω κάνοντας κλικ στο γκρι button με το κάτω και πάνω βέλος.
Βήμα 4: Κάνω κλικ στο button της αναζήτησης.
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε γράφημα.


Τι δυνατότητες έχει ο χρήστης στο γράφημα:
• Να δει τον ακριβές σύνολο της δαπάνης της κάθε γεωγραφικής ζώνης ανά αναπτυξιακό τομέα τοποθετώντας τον κέρσορα στην μπάρα που τον ενδιαφέρει.
• Να αποκρύψει μια ή και περισσότερες γεωγραφικές ζώνες επιλέγοντας με κλικ το όνομά της από το υπόμνημα του γραφήματος (πλαίσιο στο πάνω τμήμα του γραφήματος).
• Να επανεμφανίσει την/ τις γεωγραφικές ζώνες που απέκρυψε επιλέγοντας με κλικ το όνομα της γεωγραφικής ζώνης από το υπόμνημα του γραφήματος (πλαίσιο στο πάνω τμήμα του γραφήματος).