Δες τα έργα, αναζήτησε τους δικαιούχους.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 με χάρτες και αριθμούς.

Ενημέρωση με νέα δεδομένα σε
0
0
0
0
ώρες
0
0
0
0
'
0
0
0
0
''

 
Τύπος πράξεων
 
 
  • Έργα
  • Μεγάλα έργα
  • Ενισχύσεις
 
     
   
   
     
 
Αποτελέσματα σε πίνακα (τα ποσά αφορούν σε Δημόσια Δαπάνη)
 
 
PΈργο
GΕνίσχυση
MΜεγάλο έργο
Ακριβής χωροθέτηση
Επισυναπτόμενες εικόνες
 
     
 
Βοήθεια
 
 
Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Περιγραφή λειτουργίας:

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παράγει κατάλογο των Μεγάλων Έργων του ΕΣΠΑ πραγματοποιώντας 4 βήματα.

Βήμα 1: Επιλέγω το Χρηματοδοτικό Εργαλείο του ενδιαφέροντός μου.

Βήμα 2: Πατώ το κουμπί της αναζήτησης.

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε πίνακα.

Τι δυνατότητες έχει ο χρήστης στον πίνακα:

        Να εξάγει τον πίνακα σε μορφή xls, pdf, csv, word επιλέγοντας το αντίστοιχο button από το πάνω τμήμα του πίνακα.

        Να ομαδοποιήσει τις αναγραφές του πίνακα βάσει μεμονωμένης τιμής από όποια στήλη επιθυμεί μέσω της λειτουργίας ‘Σύρετε μια στήλη εδώ για αυτόματη ταξινόμηση’

        Να ταξινομήσει τις αναγραφές κατά αλφαβητική σειρά ή κατά αύξοντα αριθμό με κλικ πάνω στον τίτλο της στήλης (χρηματοδοτικά εργαλεία, περιφέρεια, τίτλος και προϋπολογισμός). Η στήλη διαφοροποιείται χρωματικά και οι πληροφορίες εμφανίζονται με διαφορετική ταξινόμηση. Με δεύτερο κλικ πάνω στον τίτλο της ίδιας στήλης, οι πληροφορίες ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά.